Všetky hygienické predpisy

Samozrejme, kladieme veľký dôraz na dodržiavanie všetkých hygienických predpisov!

Pomôžte nám a dodržujte prosím nasledujúce hygienické pravidlá:

  • jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy určenej pre zákazníkov (nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),
  • vstup a pobyt v predajni (vo vnútorných aj vonkajších priestoroch) je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor bez výdychového ventilu)  s potrebou preukázania sa negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 7 dní, resp. 14 dní. (Negatívny test nepotrebujú osoby s dokladom o prekonaní COVID-19 nie starším ako 3 mesiace, osoby zaočkované 2. dávkou vakcíny proti COVID-19, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní a osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na COVID-19.),
  • pri vchode do prevádzky použite prosím dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice,
  • odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti)

 

Ďakujeme Vám za priazeň a tešíme sa na Vašu návštevu

Váš tím KiK