Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Kik

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať o tom, ako spracovávame osobné údaje. Sme si vedomí, aký význam má pre užívateľov spracovanie osobných údajov, a v súlade s tým dodržiavame všetky príslušné zákonné nariadenia. Ochrana Vášho súkromia je pri tom pre nás najvyššou prioritou a dodržiavanie zákonných ustanovení o ochrane údajov samozrejmosťou.

Naše postupy týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade s nariadeniami práv o ochrane údajov, najmä s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ (GDPR).

Prosíme, pozorne si prečítajte naše informácie o ochrane osobných údajov. Ak budete mať ďalšie otázky alebo pripomienky k tejto téme, kontaktujte nás na adrese:  kontakt-sk@kik-textilien.com

Právne základy

Vaše údaje spracovávame všeobecne na základe nasledujúcich právnych základov:

 • informovaný súhlas, napr. newslettre, dopyty: čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ
 • postupy pri prerokúvaní a príprave zmlúv a realizácia zmluvného vzťahu: čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ
 • zákonné povinnosti, ako napr. povinnosti uchovávania: čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ
 • propagácie bez súhlasu, sledovanie (tracking), registračné súbory na serveroch (Server-Logfiles), súbory cookie, napr. za účelom zlepšenia ponuky, a z technických dôvodov (oprávnené záujmy): čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ

 

Ukladanie prístupových údajov v registračných súboroch na serveroch

Pri vyvolaní našich internetových stránok náš systém automaticky zaznamenáva, pri ktoromkoľvek vyvolaní stránok, údaje Vášho počítačového systému a ukladá ich v tzv. Server Logfiles.

Zhromažďujú sa nasledovné údaje:

 • dátum a čas vyvolania stránok
 • názov požadovaného súboru
 • domovská URL adresa, z ktorej boli stránky vyvolané
 • IP adresa
 • prenesené množstvo dát
 • žiadajúci poskytovateľ
 • používaný operačný systém a používaný prehliadač

Tieto údaje nie sú ukladané spolu s inými osobnými údajmi. IP adresa teoreticky pripúšťa priradenie k určitému užívateľovi, bezprostredná identifikácia Vašej osoby však nie je na základe týchto informácií možná.

Ukladanie v registračných súboroch na serveroch sa vykonáva z dôvodov nasledujúcich oprávnených záujmov:

 • zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov (predchádzanie podvodom a počítačová forenzia)
 • zaistenie bezporuchovej prevádzky stránok
 • optimalizácia internetových stránok

Na prevádzku internetových stránok je zhromažďovanie údajov za účelom poskytovania internetových stránok a ukladanie údajov v registračných súboroch nevyhnutne potrebné. Preto teda neexistuje zo strany užívateľov možnosť vyjadriť nesúhlas.

Údaje sa nepoužívajú na marketingové účely. Údaje sa vymazávajú, akonáhle nie sú nutné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa zhromažďovali.

Zhromažďovanie a používanie údajov pri nadväzovaní kontaktu

Osobné údaje zhromažďujeme, ak nám ich pri nadväzovaní kontaktu s nami oznámite dobrovoľne (napr. kontaktný formulár alebo e-mail). Aké údaje sa zhromažďujú, je zrejmé z príslušného vypĺňacieho formulára. Údaje, ktoré nám oznamujete, používame na spracovanie Vašej žiadosti. Po úplnom vybavení Vašej žiadosti sú Vaše údaje pre ďalšie použitie zablokované a po uplynutí prípadných lehôt platných pre uchovávanie údajov na základe daňového alebo obchodného práva sú vymazané, ak ste neudelili výslovný súhlas na ďalšie používanie Vašich údajov alebo ak si nevyhradzuje ďalšie použitie údajov, ktoré je zo zákona povolené a o ktorom Vás následne informujeme.

Údaje uchádzačov o zamestnanie

Ak nás kontaktujete v rámci záujmu o zamestnanie v našej spoločnosti a zasielate nám Vaše podklady e-mailom alebo prostredníctvom nášho portálu pre uchádzačov o zamestnanie, potom Vaše údaje spracovávame v rámci spracovania Vami poskytnutých podkladov. Vaše údaje sú spracovávané len na tento účel príp. na vykonanie krokov Vášho prípadného prijatia do našej spoločnosti a, v prípade že nevznikne pracovne právny vzťah s našou spoločnosťou, sú po šiestich mesiacoch vymazané, ak ste nevyslovili súhlas s ich dlhším uložením. Na tento účel potrebujeme povinné údaje uvedené v týchto dokumentoch, v opačnom prípade nemôžeme Vašu žiadosť spracovať alebo ju môžeme spracovať iba nedostatočne.

Použitie údajov pri prihlásení sa k odberu newsletterov prostredníctvom e-mailu

Keď sa prihlasujete na odber našich newsletterov, používame údaje, ktoré nám na tento účel poskytujete, aby sme Vám mohli naše newslettre pravidelne posielať e-mailom. K predaju Vašich údajov tretím stranám nedochádza. Kliknutie vykonávané cez newsletter používame na vylepšenie našej ponuky a optimalizáciu zacielenia našej propagácie. Na to používame iba údaje, ktoré ste uviedli pri objednaní newslettera. Odber newsletterov je možné kedykoľvek odhlásiť a možno tak urobiť zaslaním správy na nižšie uvedený kontakt alebo prostredníctvom prepojenia v newsletteri určeného na tento účel, bez toho, aby v dôsledku toho vznikli iné náklady, okrem nákladov na zasielanie podľa základných taríf.

Používanie súborov cookie

Aby sme Vašu návštevu našich internetových stránok mohli usporiadať tak, aby bola pre Vás čo najatraktívnejšia, a umožnili Vám využívať určité funkcie, používame na rôznych stránkach tzv. súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sú po ukončení relácie prehliadača, teda po zatvorení Vášho prehliadača, opäť vymazané (tzv. cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú na Vašom koncovom zariadení a umožňujú nám opäť rozpoznať Váš prehliadač pri Vašej ďalšej návšteve našich stránok (trvalé súbory cookie). Údaje uložené v našich súboroch cookie nie sú prepájané s Vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.). Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli o inštalácii súborov cookie informovaní a rozhodli o ich prijatí alebo ste ich prijatie v určitých prípadoch či celkovo vylúčili. Ak použitie súborov cookie odmietnete, môže byť pre Vás funkčnosť našich internetových stránok obmedzená.

Použitie nástroja Webtrekk na analýzu internetových stránok

Používame analytické nástroje vo forme sledovacieho softvéru, aby sme zistili frekvenciu používania a stanovili kvalitu a témy našich internetových stránok.
Tieto internetové stránky používajú „Webtrekk Analytics“, produkt spoločnosti Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín (http://www.webtrekk.com), aby sme získali štatistické údaje o používaní tejto internetovej ponuky a mohli ju optimalizovať. Ide o štatistický program, ktorý používanie anonymizuje a pseudonymizovane zaznamenáva. Používanie nástroja Webtrekk nám umožňuje pseudonymizovanú analýzu správania užívateľov, na čo sú informácie, ktoré Váš prehliadač odovzdáva, zhromažďované a vyhodnocované. Vo vzťahu k osobe sa nevykonávajú žiadne vyhodnotenia, sú však anonymizované a pseudonymizované, tzn. identifikačné znaky sú nahradené značkami, ktoré vylučujú určenie dotknutej osoby alebo ho významne komplikujú. IP adresa sa preto ihneď po spracovaní a pred svojím uložením anonymizuje. V rámci funkcie Webtrekk sa tiež používajú súbory cookie.

Pri spracovaní Vašich údajov sledujeme tieto oprávnené záujmy:

 • zlepšenie našej ponuky
 • ochrana pred zneužitím
 • štatistika a zabezpečenie kvality

Zhromažďovanie a ukladanie údajov nástrojom Webtrekk je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Použite na to nasledujúce prepojenie:
http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.
Potvrdením prepojenia bude na Vašom dátovom nosiči nainštalovaná pre súbory cookie funkcia opt-out (odhlásenie). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vymazaním všetkých súborov cookie na Vašom počítači bude vymazaná aj táto funkcia opt-out, tzn. ak chcete aj naďalej zabrániť zhromažďovaniu údajov prostredníctvom nástroja Webtrekk, musíte opätovne nainštalovať funkciu opt-out pre súbory cookie. Funkciu opt-out pre súbory cookie je nutné nainštalovať na každý jednotlivý prehliadač a počítač. Ak naše internetové stránky navštevujete cez rôzne prehliadače, potom musíte funkciu opt-out pre súbory cookie aktivovať na týchto rôznych prehliadačoch príp. na rôznych počítačoch.

Ďalšie informácie o nástroji Webtrekk nájdete na stránkach:

 

Právo na informácie a kontakt

Máte právo na bezplatné informácie o údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe, príp. aj právo na opravu, obmedzenie používania alebo vymazanie týchto údajov a tiež na prenosnosť údajov. Ak máte otázky alebo požiadavky na spracovanie Vašich osobných údajov, ak chcete odvolať prípadný udelený súhlas alebo namietať proti určitému používaniu údajov, kontaktujte, prosím, zodpovedného poverenca pre ochranu údajov:

DataComply s.r.o.

Mgr. Lucie Hladěnová

IČO: 07065345 

Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Kontakt: kontakt@kik.cz

 

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Príslušným dozorným úradom pre nás je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak je podmienkou pre spracovanie udelenie súhlasu, máte právo, Váš súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť doteraz vykonaného spracovania na základe súhlasu do okamihu odvolania.

Správcom osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ (GDPR) je spoločnosť

KiK Textilien & Non-Food s.r.o.

Panenská 6, Bratislava 811 03

IČ: 43 991 599

kontakt: kontakt-sk@kik-textilien.com

Vedenie spoločnosti a ďalšie údaje o našej spoločnosti nájdete v časti Impressum.


Please wait...
Close
Folgender Artikel wurde erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
Price:
Množstvo: