Tešíme sa Vášmu záujmu o naše stránky a o náš podnik. Za externé linky k cudzím informáciam však napriek dôslednej kontrole obsahu nepreberáme zodpovednosť.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri získavaní, spracovávaní a využívaní Vašich osobných informácií striktne dodržujeme platnú legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov a telekomunikačných médií. V nasledujúcom texte Vám objasníme, aké údaje zisťujeme a ako s nimi ďalej pracujeme:

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Aby bola táto internetová stránka čo najlepšie prispôsobená potrebám jej návštevníkov, zbierajú sa pri Vašej návšteve tejto stránky určité údaje. Na to sa používajú Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v lokálnej medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Cookies umožňujú zozbierať nasledujúce údaje:

  • IP adresu počítača návštevníka
  • Dátum a čas návštevy
  • Názov a URL požadovaného súboru
  • Objem prenesených dát
  • Hlásenie, či bola požiadavka úspešná
  • Údaje o používanom prehliadači a operačnom systéme
  • Predtým navštívená stránka
  • Meno poskytovateľa internetového pripojenia

Používaním  eTrackových technológií chceme zaistiť, aby boli tieto údaje získavané v súlade s ochranou osobných údajov. Bez súhlasu dotyčného sa získané údaje nepoužívajú na identifikáciu návštevníka stránky. Obzvlášť dbáme na to, aby sa data osobného charakteru, napr. IP-adresa pseudonymizovali a aby tieto pseudonymizované data neboli prenášané spoločne s osobnými údajmi. Viac sa o tejto technológii môžete dozvedieť tu.


Zozbierané údaje sa nepoužívajú na iné, než vymenované účely a bez súhlasu sa nikdy neposkytujú tretím stranám.
Získavanie a ukladanie dát sa môže kedykoľvek s budúcim účinkom zrušiť.

Kde sa údaje zisťujú, spracuvávajú a používajú:

Kontakt:

Na našich stránkach Vám ponúkame možnosť zaslať nám e-mail cez formulár, ktorý Vami poskytnuté informácie zašifruje. Tieto informácie sa používajú  a sú uložené výlučne pre účely  spracovania Vašej žiadosti. Po úplnom spracovaní Vašej žiadosti budú poskytnuté informácie opäť vymazané.

Žiadosť o prácu:

Na našich internetových stránkach Vám ponúkame možnosť uchádzať sa o zmestnanie prostredníctvom formulára, ktorým nám  o sebe sprostredkujete potrebné informácie. Tieto informácie budú použité  a uložené výlučne v súvislosti so spracovaním Vašej žiadosti o zamestnanie. Po úplnom spracovaní Vašej žiadosti budú poskytnuté informácie opäť vymazané.

Súťaž

Na našich internetových stránkach ponúkame návštevnikom pravidelne možnosť účastniť sa rôznych súťaží.  Na súťaž sa prihlásite prostredníctvom formulára, ktorý Vami zadané osobné údaje zakóduje a uloží. Poskytnuté údaje budú použité výhradne na účely spojené s výhernou súťažou a po úplnom spracovaní budú zmazané.

Newsletter

Aby ste mohli dostávať Newsletter, požadujeme, aby ste uviedli minimálne Vašu e-mailovú adresu, na ktorú má byť Newsletter zasielaný. Zadávanie ďalších údajov je dobrovoľné a je určené iba na prípadné individuálne oslovenie a otázky k Vašej e-mailovej adrese.
Na rozosielanie Newslettru používame zásadne metódu Double Opt-In. To znamená, že Newsletter Vám bude odoslaný až potom, čo potvrdíte svoje prihlásenie prostredníctvom linku, ktorý dostanete na Vami zadanú e-mailovú adresu. Tým sa má zaistiť, aby ste sa k odberu Newslettru mohli prihlásiť len Vy sami, ako majiteľ zadanej e-mailovej schránky. Potvrdenie musí prebehnúť v krátkej dobe po doručení e-mailu, v opačnom prípade sa Vaše prihlásenie a e-mailová adresa zo systému vymaže. Kým sami nepotrvdíte objednávku Newslettru, nebude možné žiadne ďalšie prihlásenie na Vami zadanú e-mailovú adresu.
Newsletter si môžete kedykoľvek odobjednať, a to buď prostredníctvom zaslania e-mailu alebo cez link na konci Newslettru.

Použitie údajov pri prihlásení k odberu newsletteru emailom

Povinné údaje alebo údaje, ktoré ste nám oznámili zvlášť pri prihlásení k odberu newsletteru, využijeme k jeho pravidelnému zasielaniu emailom. Zrušiť zasielanie newsletteru je možné kedykoľvek. Zrušiť ho môžete správou na nižšie uvedené kontaktné údaje alebo kliknutím na príslušný link v newsletteri, a to bez vzniku ďalších nákladov, než len nákladov spojených s odoslaním mailu podľa základného tarifu.

Právo na informácie

Ak si nie ste istí rozsahom a použitím Vašich uložených údajov, máte kedykoľvek právo na informácie  o Vašich uložených údajoch, ich pôvode a príjemcovi a o účeli ich uloženia. Takisto máte právo kedykoľvek požiadať o smazanie alebo úpravu Vašich osobných údajov, pokiaľ tomu nebráni platná legislatíva. Používanie Vašich údajov môžete kedykoľvek zrušiť.

Bezpečnosť

Aby sa Vaše osobné údaje nemohli ocitnúť v nesprávnych rukách, šifrujeme ich metódou SSL (Secure-Socket-Layer). Je to osvedčená a bezpečná metóda prenosu informácií na internete. Vašej údaje sa pred prenosom zašifrujú tak, aby ich nemohli čítať alebo rekonštruovať ďalšie osoby. V rámci metódy SSL je tiež zaručené, že Vaše údaje budú odoslané  výhradne na server, z ktorého boli vyžiadané.

Ďalšie otázky

Veľmi si vážime Vašu dôveru. Na ochranu osobných údajov kladieme zvláštny dôraz. Ak máte otázky, na ktoré ste nanašli odpovede v prehlásení o ochrane osobných údajov, alebo ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa prosím priamo na pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov v spoločnosti KiK Textilien und Non-Food GmbH:


KiK Textilien und Non-Food GmbH
Siemensstraße 21
59199 Bönen
Nemecko
Fax: +49 2383 / 95 58 5651
E-Mail: Ochrana.osobnych.udajov@kik-textilien.com

 

Údaje o vedení spoločnosti a ďalšíe informácie o firme KiK sa môžete dozvedieť v rubrike Impressum.


Please wait...
Close
Folgender Artikel wurde erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
Price:
Množstvo: